Bendrosios nuostatos

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, šalių atsakomybes įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje margisiulai.lt. Pirkdamas prekes šioje internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių sąlygų taikymu.
1.2. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta tuomet, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, pažymėjęs varnele prie teiginio „Su taisyklėmis susipažinau“, patvirtina užsakymą. Sutartis galioja iki prekių pristatymo įvykdymo.
1.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos
2.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes internetinėje parduotuvėje margisiulai.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes ir jų pristatymą sutartą kainą bei priimti užsakytas prekes. Sumokėti už prekes Pirkėjas privalo per 48 darbo valandas nuo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momento. Per šį laikotarpį mokėjimo neįvykdžius, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad pad Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties.
2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai šių Taisyklių skilyje “Grąžinimas” nurodyta tvarka.
2.4. Pirkėjas atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsiant juos atnaujinti. Jei dėl pateiktų neteisingų ar netikslių duomenų atsiranda padariniai, Pardavėjas už juos neatsako ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių.
2.5. Užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje margisiulai.lt, Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenis ir iš to kylančias pasekmes.
2.6. Pirkėjas, naudodamasis internetinės parduotuvės margisiulai.lt paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos
3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti palankias sąlygas naudotis internetinės parduotuvės margisiulai.lt paslaugomis, tačiau nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai ar visai nutraukti internetinės parduotuvės margisiulai.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
3.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo duomenys bus naudojami tik Pirkėjo identifikavimui užsakant prekes bei jų pristatymui.
3.3. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
3.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teises ir Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės margisiulai.lt registracijos formoje.
3.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei pirkėjas neapmoka už jas per 48 valandas nuo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo.
3.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. Pardavėjas neatsako už tai, jei prekės nepristatomos dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
3.7. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius, grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
3.8. Jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nurodytų įsipareigojimų, bando pakenkti internetinės parduotuvės margisiulai.lt darbo stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetinės parduotuvės margisiulai.lt paslaugomis bei nevykdyti jo užsakymų.
3.9. Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas internetinės parduotuvės margisiulai.lt tinklalapyje. Pakeitimai galioja nuo paskelbimo momento visiems naujai sudaromiems sandoriams.
3.10. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, jei per el. parduotuvėje esančias nuorodas Pirkėjas patenka į jų tinklalapius.

4. Prekių užsakymo pateikimas
4.1. Pirkėjas prekes internetinėje parduotuvėje margisiulai.lt gali pirkti bet kuriuo paros metu.
4.2. Už prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš būdų, nurodytų šių Taisyklių skilyje “Apmokėjimas“.
4.3. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje margisiulai.lt nurodomos eurais, įskaitant PVM.
4.4. Tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
4.5. Pirkėjui neįvykdžius apmokėjimo per 48 valandas, užsakymas atšaukiamas.
4.6. Visais atvejais laikoma, kad Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su internetinės parduotuvės Taisyklėmis bei kitomis prie užsakymo pateiktomis sąlygomis.

5. Prekių pristatymas
5.1. Informacija apie prekių pristatymo būdus ir kainas pateikiam šių Taisyklių skilyje “Pristatymas”.
5.2. Paprastai prekės Pirkėjo nurodytu adsresu išsiunčiamos per 24 val. nuo gauto apmokėjimo (darbo dienomis), jei prekės yra Pardavėjo sandėlyje.
5.3. Už nurodyto pristatymo adreso tikslumą atsako Pirkėjas.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats. Jei prekes priims kitas asmuo, Pirkėjas, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją, privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis. Pristačius ir įteikus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar nurodytu adresu prekes priėmė Pirkėjas ar kitas asmuo.
5.5. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų, jei prekės buvo pristatytos nurodytu adresu ne tam subjektui.
5.6. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas privalo informuoti pardavėją el. paštu.
5.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui pristatomos ne laiku ar nepristatomos dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjo nurodyto klaidingo pristatymo adreso ar dėl kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6. Prekių grąžinimas ir keitimas
6.1. Prekės grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228(10) ir 6.228 (11) straipsniais. Pirkėjui grąžinama už prekes sumokėta pinigų suma, įskaitant ir prekių pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Pinigai už grąžintas prekes pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
6.2. Kokybiškos prekės, remiantis 6.1. Taisyklių punktu, grąžinamos ar keičiamos per 14 dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Norėdamas grąžinti ar keisti prekes, Pirkėjas privalo infomuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu ir užpildyti prekių keitimo-grąžinimo formą. Prekės Pardavėjui grąžinamos registruotu paštu. Grąžinamų ar keičiamų prekių siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
6.3. Grąžinama kokybiška prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, originalioje pakuotėje, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir pan.), tokios pat komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo.

7. Prekių kokybės, garantijos
7.1. Prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako, jei elektroninėje parduotuvėje margisiulai.lt esančios prekės spalva, forma ar parametrai neatitinka realaus prekių spalvos, formos, dydžio ar pan. dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo Taisyklės sudarytos remiantis LR teisės aktais.
8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.

APMOKĖJIMAS

Apmokėjimas už prekes galimas:

• Bankiniu pavedimu per Swedbank, SEB, DnB, Danske ar Šiaulių banką, prisijungus prie savo sąskaitos per elektroninę bankininkystę Paysera mokėjimo sistemos pagalba.

• Vietiniu bankiniu pavedimu į nurodytą sąskaitą. Visi duomenys, reikalingi mokėjimui atlikti, bus atsiųsti elektroniniu paštu, suformavus užsakymą.

Apmokant už prekes pavedimo paskirties lauke būtina nurodyti užsakymo numerį. Pirkėjui neįvykdžius apmokėjimo per 48 valandas, užsakymas atšaukiamas.

PRISTATYMAS

Prekių pristatymas vykdomas Lietuvoje ir visame pasaulyje.
Gavus užsakymo apmokėjimą, prekės išsiunčiamos per 24 valandas (darbo dienomis).

Siuntimo būdai Lietuvoje:
1. Lietuvos paštu. Prekių pristatymas į artimiausią Lietuvos pašto skyrių registruota pirmenybine siunta (1-4 darbo dienos) – nuo 3,5 Eur.
2. Paštomatais:

  • LP Express. Prekių pristatymas į artimiausią paštomatą (1-2 darbo dienos) – 3,0 eur. Jei užsakymo vertė didesnė nei 70 eur, pristatymas LP express paštomatu nemokamas.
  • Omniva. Prekių pristatymas į artimiausią paštomatą (1-2 darbo dienos) – 3,0 eur. Jei užsakymo vertė didesnė nei 70 eur, pristatymas LP express paštomatu nemokamas.
  • LP express kurjeris. Prekių pristatymas į namus (1-2 darbo dieno) – 8,99 eur.
  • Omniva kurjeris. Prekių pristatymas į namus (1-2 darbo dienos) – 7,5 eur.

Siuntimas į užsienį:
1. ES šalys – siuntimo terminai apie 2-10 d.d. Siuntimo kaina:
• 0-0,5 kg – 4,96 eur;
• 0,5–1 kg – 7,24 eur;
• 1-2 kg – 9,56 eur.
2. Kitos šalys – siuntimo terminai apie 5-15 d.d. Siuntimo kaina:
• 0-0,5 kg – 5,94 eur;
• 0,5–1 kg – 9,85 eur;
• 1-2 kg – 13,61 eur.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Jei įsigyta prekė neatitinka kokybės, netenkina spalva ar kitomis savybėmis, jas galite pakeisti arba grąžinti per 14  kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Prekes grąžinti arba keisti galima jei:

1. Prekė nebuvo Pirkėjo sugadinta;

2. Prekė nebuvo naudojama ar kitaip praradusi prekinės išvaizdos;

3. Prekė nėra praradusi originalios pakuotės (nepažeistos etiketės ir pan.);

4. Prekė yra tokios pat komplektacijos, kokią Pirkėjas ją gavo.

Norėdamas grąžinti ar keisti prekes, Pirkėjas privalo infomuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu ir užpildyti prekių keitimo-grąžinimo formą. Kartu su grąžinama ar keičiama preke pirkėjas turi atsiųsti ir PVM sąskaitą faktūrą bei raštišką prašymą su nurodyta grąžinimo ar keitimo priežastimi.

Grąžinamas prekes siųsti registruotu paštu: 

MB Vakasa

Jazminų g. 2

Valėnai, Kretingos r.

LT-97161.

Jei grąžintos prekės atitinka aukščiau minimus grąžinamoms prekėms keliamus reikalavimus, per 7 darbo dienas nuo grąžintos prekės gavimo išsiunčiamos naujos išsirinktos prekės arba pervedami grąžinami pinigai į mokėtojo sąskaitą. Jei prekė grąžinama, Pirkėjui grąžinama už prekes sumokėta pinigų suma, įskaitant ir prekių pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Pinigai už grąžintas prekes pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika (toliau – Politika) nustato pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis elektroninėje parduotuvėje margisiulai.lt tvarkomi Pirkėjų asmens duomenys.

Duomenų valdytojas:

MB Vakasa

Įmonės kodas: 306177163

PVM mokėtojo kodas: LT100015472512

Tel. nr. +37067966205

Jazminų 2, Valėnai, Kretingos r., LT-97161.

Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

Pirkėjai, neturintys 16 metų, gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

Registracijos pateikimo taisyklės

Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektronine parduotuve.

Elektroninėje parduotuvėje renkami tokie pirkėjo asmens duomenys:

• pirkėjo vardas, pavardė;

• adresas;

• telefono numeris;

• elektroninio pašto adresas;

• pirkėjo IP adresas;

• mokėjimo ir pristatymo būdai;

• užsakymų istorija;

• užklausų istorija;

• surinkta informacija.

Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio ar juridinio asmens, apsilankiusio elektroninėje parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

• tinkamai įvykdytų prekių ar paslaugų užsakymus;

• išspręstų problemas susijusias su prekių ar paslaugų kokybe;

• vykdytų lojalumo programą;

• įvykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.

Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis (SSL sertifikatas), kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

Pardavėjas neturi teisės perduoti Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Pirkėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

Patvirtindamas registracijos formą, Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys,  savanoriškai pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.

Šiame puslapyje naudojami slapukai, daugiau apie slapukų politiką.